O vydavatelství

V našem vydavatelství se zaměřujeme na vydávání odborných recenzovaných monografií. Monografie vydáváme zejména z oblastí informatiky, počítačových věd a automatického řízení. Rádi přivítáme také autory odborných nerecenzovaných publikací a populárně naučné literatury.

výhody pro autory
 • Recenzované monografie – knihy vychází pouze po předchozím posouzení alespoň jedním recenzentem. Recenzentem musí být osoba s prokazatelným odborným renomé v tematice publikace. Dále platí, že recenzent nesmí být zaměstnán na stejném pracovišti jako autor/ři monografie. Během recenze se hodnotí přínos textu dané vědní či technické disciplíně, faktografická správnost textu a také dodržování základních principů tvorby odborných textů.

  Autor monografie navrhuje monografii k vydání prostřednictvím tohoto formuláře nebo může být osloven pověřeným redaktorem.

  Redakce posoudí navrženou publikaci z pohledu tematického plánu a vhodnosti pro vydání.

  Dále probíhá u recenzovaných publikací recenzní řízení, které začíná projednáním ve vědecké radě a pokračuje vyhotovením posudku recenzenta. Posudek je zaslán autorovi s žádostí o zapracování změn požadovaných v recenzi. Za shodu úprav s recenzí je odpovědný autor a redaktor publikace.

  U ostatních publikací, u kterých není vyžadováno recenzní řízení nezávislým oponentem (neaspirují na zařazení do hodnocení VaV dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů - I. kategorie - Publikace, kód výsledku B – Odborná kniha) se postup redakčních zpracování a vydání příslušně upraví.

  Ediční plán

  Publikace se do edičního plánu zařazují průběžně tak, jak jsou redakční radou schváleny a přesný termín vydání je vždy věcí dohody s autory.

  • prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
   Ústav informatiky, Fakulta podnikatelská
   Vysoké učení technické v Brně
  • doc. Ing. Eva Kureková, CSc.
   Ústav automatizace, měření a aplikované informatiky, Strojnická fakulta,
   Slovenská technická univerzita v Bratislavě
  • doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc.
   Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická
   České vysoké učení technické v Praze
  • doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.
   Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta
   Ostravská univerzita v Ostravě
  • doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
   Ústav počítačové a komunikační techniky, Fakulta aplikované informatiky
   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Ing. Zuzana Oplatková, Ph.D.
   Ústav informatiky a umělé inteligence, Fakulta aplikované informatiky
   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.
   Ústav počítačové a komunikační techniky, Fakulta aplikované informatiky
   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.
   Ústav počítačové a komunikační techniky, Fakulta aplikované informatiky
   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.
   Ústav informatiky a umělé inteligence, Fakulta aplikované informatiky
   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Výhody

pro autory

Knihy

co vyšlo a připravujeme

Chcete vydat knihu?

spojte se s námi!